Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Mitä tapahtui Azusa kadulla?

- lataa tulostettava versio tästä -

Noin 0,7 miljardin uskovan juuret voidaan jäljittää Azusa kadun tapahtumiin josta syntyi helluntaiherätys. Voimakas herätys alkoi 1906 keväällä Los Anglesissa.

Azusa on intiaanien kieltä joka tarkoittaa ”Siunattu ihme”

Nuori intaanityttö paastosi ja rukoili kansansa parantumisen puolesta Jeesusta. Hän sai parantamisen armolahjan. Kun hän laski kätensä sairasten päälle ne paranivat. Tämä tapahtui joskus 1700 luvulla.

Intiaani päällikkö antoi hänelle nimen Azusa.

Azusa kadun Hengen vuodatusta edelsi pyhitysliike.

Mitä tuolla Los Angelesilaisella kadunpätkällä tapahtui keväällä 2006?

Tuhannet Jumalan läsnäolonetsijät saivat Henkikasteen He halusivat tehdä parannuksen ja odottivat rukoillen odottivat ilmestymistä rukousyhteyteen.

Pitkään rukoiltu ja odotettu Hengen vuodatus alkoi yksityiskodissa huhtikuun 9 päivänä 1906.

Paikalle tulvi ihmisiä niin paljon että oli pakko löytää riittävät kokoustilat kodin ulkopuolelta.

Tilat löytyivät Azusa katu 312 vanhasta tyhjillään olevasta kirkkorakennuksesta jota oli pidetty eläintallina ja varastona. Se oli kaksikerroksinen hirsirakennus, jossa kerros pinta-ala oli 220m2

Ensimmäinen kokous tuossa rakennuksessa pidettiin huhtikuun 14 pv 1906. Kolmen vuoden ajan ensimmäisestä kokouksesta tästä rakennuksesta lähti ihmisiä täynnä Pyhää Henkeä ja Jumalan kirkkautta ympäri maailmaa kaikkialle.

Merkkinä Pyhän Hengen kasteen saamisesta pidettiin kielilläpuhumista. Samoin kun helluntai päivänä Jerusalemissa, ihmiset Azusassa kuuulivat evankeliumin kukin omalla kielellään, vaikka puhuja puhui englantia. Monet jotka kokivat kutsun lähteä lähetystyön johonkin maahan saivat sen maan kielen, ilman, että olivat opiskelleet sitä lainkaan.

Vain yksi esimerkki: Eräs henkilö kertoo saaneen Jumalalta voiman ja kielten lahjan helmikuun puolessa välissä 1907. Kokemuksen jälkeen hän voi saarnata kolmella eri kielellä miten pitkään tahansa.

Azusassa tapahtuivat kaikki Raamatussa mainitut kielillä puhumisen muodot.

Ihmisiä kehoitettiin etsimään kastetta Pyhässä Hengesä. Rukouksessa ei tullut pyytää kieliä, vaan rukoilla, että Herra antaa rukoilijalle Apt 2 luvun mukaisen Pyhän Hengen kasteen, niin kuin hän antoi opetuslapsille. Jumalan edessä tuli viipyä kunnes Herra vahvisti lupauksensa. (Kirjoitus Apostolic Faith lehdessä no 4/1906)

Azusan herätykselle oli ainutlaatuista ns. shekina-kirkkaus.

Samaisessa Apostolic Faith lehdessä oli seuraava kirjoitus:

Loistava shekina-kirkkaus lepää yhä yllämme yön aikaan tulipatsaana ja päivän aikaan pilvipatsaana. Sadat ja tuhannet sielut ovat tulleet ja saaneet siunauksensa siunatun Herran mahtavan voiman kautta. Nälkäiset ja janoiset sielut tulevat satojen ja tuhansien kilometrien päästä saadakseen henkilökohtaisen helluntainsa ja viedäkseen tuon ilosanoman mukanaan heidän paluutaan odottaville nälkäisille ja janoisille sieluille.

Rakennuksen yllä nähtiin usein tulenlieskat. Palokunta teki paiokalle useita turhia hälytysajoja. Useissa lähteissä kerrotaan että rakennuksen sisällä oli mm. sumua merkkinä Pyhän Hengen läsnäolosta. Myös räjähdyksen kaltaisia ääniä kuultiin.

Tiivistelmä Herätyksestä:

Herätys alkoi afroamerikkalaisten keskuudessa, joiden tausta oli s. pyhitysliikkeessä. Herätyksen alkaessa ja sen aikana ei ollut mitään kirkollisia rakenteita tai organisaatioita tai käsikirjoja, heillä ei ollut jäsenluetteloita.

Raamattu ja jatkuva rukous oli keskeistä ennen herätystä ja sen aikana.

Herätyksessä eri kansallisuudet eri uskontokunnat, valkoiset ja mustat, köyhät ja rikkaat, oppineet ja oppimattomat etsivät Jumalaa ja palvoivat samalla alttarilla. Heidät kastettiin Hengessä yhdeksi ruumiiksi. He tunnustivat toisensa ainoastaan ja vain pyhinä veljinä ja sisarina.

Heidän joukossaan ei ollut yhtään korkeasti koulutettua pappia tai piispaa, vaikka näitä rakenteita ja nimityksiä heille tyrkytettiinkin. Pyhä Henki ohjasi kokouksia ja toimi kokouksissa suvereenisesti rukouksen ja eri lahjojen kautta. Ei tarvittu turhaa kontrollia joka olisi vain rajoittanut Pyhän Hengen toimintaa.

Azusan uskovat odottivat tinkimättömästi Raamatullista Pyhän Hengen kastetta.

Eräs johtajista luovutti kokouksen Pyhälle Hengelle sanoen:”Meillä ei ole mitään suunniteltua ohjelmaa, emmekä pelkää sekaannusta emmekä vääriä henkiä.Jumalan Pyhä Henki kykenee valvomaan ja suojaamaan työtään. Jos outoja manifestaatioita ilmenee, luottakaa Pyhään Henkeen, pysykää rukouksessa ja tulette näkemään, että esille tulee viisauden, nuhtelun ja kehotuksen sana, joka osoittaa voittoa ja sulkee oven viholliselta.

Azusa kadun herätyksessä esiintyi mm. seuraavanlaisia voimavaikutuksia ja ilmiöitä:

Kaatumisia

Vapinaa

Ravistelua

Puhumattomuutta

Kuin kuolleeksi tulemista.

Itkua

Naurua

Nytkähtelyä

Lattialla kieriskelyä

Hyppimistä

Sähkövirran kokemista ruumissa.

Voimavaikutukset oli niin voimakkaita, että ihmiset jotka tulivat paikkakunnalle junalla kaatuilivat jo asemalaiturille tullessaan Los Angelesiin ollessaan matkalla Azusan kokouksiin.I

lmiöitä ei yritetty vaientaa sen tähden, että jotkin niistä ei välttämättä olleet aitoa Pyhän Hengen vaikutusta. Azusassa opetettiin, että ihmisellä ei ole kykyä erotella todellista ja aitoa; viitaten Jeesuksen sanoihin Raamatrussa jossa vihamies on kylvänyt lustetta hyvään peltoon, niiden tuli antaa olla sillä aika tulee jolloin jyvät erotetaan akanoista.

Kokukset olivat täysin spontaaneja vailla ennakko ohjelmia, puhujia ei määritelty etukäteen. Kun voitelu laskeutui jonkun henkilön ylle, voideltu julisti sanan joko englanniksi tai kielillä johon tuli pääsääntöisesti tulkinta.

Kokouksia ei ilmoitettu lehdissä. Kokouksissa ei puhuttu rahasta eikä kerätty uhreja. Tilassa oli paikka johon ihmiset voivat laittaa halutessaan lahjansa talon ylläpitokustannuksia varten. Koskaan ei puuttunut yhtään mitään taloudellisessa mielessä.

Jo vuonna 1906 lähettetiin useita kymmeniä herätyksessä mukana olleita lähetystyöhön. Apostolic Faith lehteä toimitettiin suurina painoksina ympäri maailmaa.

Monet olivat saaneet maan kielen lahjana ja ennen lähtöään. Todistuskokouksissa saattoi olla 20 eri kansallisuutta. Ne jotka eivät osanneet englantia kuulivat todistukset kukin omalla kielellään. Eri kieliset huusivat puheisiin, ”aamen aamen”!

Pyhän Hengen kastetta pidettiin valtuutuksena Jumalan valtakunnan työhön. Etsijöille tähdennettiin seuraavaa järjestystä: ”Ensin veri sitten Henki”. Azusassa pidettiin kiinni siitä, että Jumalallinen rakkaus seuraa aina Pyhän hengen kastetta. Ellei jumalallista rakkautta ilmennyt, ei voitu olla vakuuttuneita siitä, että todellinen lahja oli saatu.

Julistuksen aiheena ei ollut kielillä puhuminen, voimavaikutukset merkit ihmeet ilmiöt eikä niiden etsintä, vaan Jeesus Kristus, joka pelastaa ja kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella, josta merkkinä seuraa puhuminen kielillä. Azusassa pidettiin kastekokouksia jotka saattoivat kestää koko päivän.

Azusa kadun rakennuksessa ja sen yllä oli shekina kirkkaus yli kolmen vuoden ajan päivällä usvan kaltainen ja yöllä tulen hohteena tai liekkinä talon yllä.

Ns. saarna tuoli oli kaksi laatikkoa päällekäin ja kun se oli vapaana, kukin voi tuoda esiin mitä sydämellä oli. Kontrolli tapahtui Hengessä rukouksen kautta, niin että väärin käytökset ja niiden yritykset kuivuivat nopeasti kokoon Pyhyyden valtavassa läsnäolossa. Mikään lihallinen ei kestänyt hänen läsnäolossaan.

Monet itseriittoiset ja ylpeät oman agendansa saarnaajat yrittivät vallata puhujapaikan, mutta joutuivat häveten palaamaan penkkiin. Joidenkin väärin motiivein saarnaamaan tulleiden puhe puhe muuttui änkytykseksi tai mykkyydeksi. Ylpeys, itseriittoisuus ja luottamus omaan itseensä eivät selviytyneet siellä. Uskonnollinen ego saarnasi nopeasti ”oman hautajaissaarnansa”.

Joskusjoukkoon tuli röyhkeitä saarnaajia jotka yrittivät saarnata itseriittoisesti lihansa voimassa.

Heidän henkensä salpautui, heidän mielensä ja ajatukset harhautuivat ja aivot lakkasivat yksinkertaisesti toimimasta. Kaikki pimeni heidän silmissään eivätkä he kyenneet jatkamaan.

Ei heitä kukaan estänyt eikä keskeyttänyt, seurakunta vain rukoili ja Pyhä Henki teki loput.

Eräs nainen jota kutsuttiin nimellä ”äiti Jones” nousi toisinaan tällaisissa tilanteissa ylös ja tuijotti puhujaa ja sanoi ”Veli etkö näe, että sinua ei ole voideltu julistamaan” Puhuja kiiruhti nopeasti pois puhujan paikalta.

Kokouksissa haluttiin kuulla vain Herralta, ei ihmisten juttuja. Kahdessa vuodessa herätys levisi yli 50 maahan. Kaikki tämä tapahtui aikana jolloin ei ollut mitään kirkollisia taustarakenteita, ei lentoliikennettä, eikä sähköisiä massaviestimiä.

Lehdistö kirjoitti pilkkaavia kirjoituksia Azusa kadun tapahtumista, mutta kirjoitukset vain lisäsivät ihmisten mielenkiintoa. Lehtikirjoitukset olivat mitä parhainta mainosta herätyksen leviämiseksi.

Kokouksia oli putkeen klo 10, 15, ja 19.30 seitsemänä päivänä viikossa. Monet tulivat arvostellen, mutta saivat Pyhän Hengen kosketuksen ja lähtivät muuttuneina.

Azusa kadun henkiökunta koostui noin 50-60 vastuunkantajista, joista noin 12 oli ns. täysiaikaisia.

Henkilökunta vaihtui nopeasti monien lähtiessä lähetyskentille.

Seuraavassa Azusan tunnustus - eli mihin uskottiin?

Me uskomme vanhanajan kääntymykseen ja parannuksen tekemiseen, vanhanajan pyhitykseen, ruumiin parantumiseen ja Pyhän Hengen kasteeseeen.

Me pitäydymme Raamatun totuudessa ilman kompromisseja. Me tunnustamme jokaisen, joka kunnioittaa Jeesuksen Kristuksen verta, veljeksemme tai sisareksemme kirkkokunnasta, tunnustuksesta tai opista riippumatta. Emme hyväksyy yhtään eksytystä, vaikka se näyttäisi kuinka viehättävältä ja suloiselta. Jos se ei täsmää Jumalan Sanan kanssa, me hylkäämme sen.

Seuraavassa joitakin esimerkkejä parantumisihmeistä joita Azusan herätyksessä tapahtui runsaasti;

Onnettomuudessa menetetty käsi kasvoi

Jalkoja kasvoi

Mustasukkaisuus riidan seurauksena kaksi naista tappeli ja toinen puri korvan, rukoilija kysyi toitko korvan mukana. Hän vastaa ettei, laittaessaan kätensä kovan kohdalle uusi korva ilmestyi.

Uusia hampaita ilmestyi jne. Kaikenlaisia sairauksia parantui tuhansittain.Herätystä koetetiin sabotoida ja häiritä;

Kokouksissa oli usein takana häiriön aiheuttajia, samaan aikaan toiset makasivat lattialla Jumalan voiman koskettamana. Mikään ei voinut estää eikä pysäyttää Jumalan työtä.

Monet jotka tulivat pilkkamielellä iskeytyivät maahan, jossa he kamppailivat näkymättömien vastustajien kanssa, usein tuntien ajan. Yleensä nämä ihmiset nousivat ylös synnintunnossa, tunnustivat syntinsä ja etsivät Jumalan armoa.

Eräs joukkio suunnitteli kokouksen hajoittamista. Kun he olivat kolmen korttelin päässä neuvotellakseen toimintasuunnitelmasta, heidän leukaperänsä lukkiutui eivätkä he pystyneet enää puhumaan.

He joutuivat paniikkiin koska tiesivät, että yliluonnollinen voima oli tämän takana. He yrittivät kääntyä takaisin, mutta jokin voima vei heidät kokoukseen sisälle asti. Kokouksessa kirkkauden aalto pyyhkäisi paikan yli ja he alkoivat puhumaan Jeesukselle, ”Herra ole minulle syntiselle armollinen.”

Herra avasi heidän suunsa ja he ylistivät Jumalaa, he pyysivät Jeesusta sydämeensä tulivat uskoon ja täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Vastustus tuli myös vakiintuneiden kirkkojen johtajien taholta. Jotkut heistä menivät vastustuksessa liian pitkälle ja sillä oli kammottavia seurauksia. Eräs evankelista puhui Pyhän Hengen lahjoja vastaan, ottamatta huomioon mitä Raamattu sanoo. Hän julisti, että ”lahjat kielilläpuhuminen mukaan lukien ovat paholaisesta, että ne jotka puhuvat kielillä ovat paholaisen riivaamia”. Eräs pastori puhutteli häntä kokouksen jälkeen: ” Veli tajuatko, että tänä iltana sinä herjasit Pyhää Henkeä, sinä saatat halvaantua tekemällä sitä?” Evankelistan silmiin tuli erikoinen katse, mutta ei vastannut mitään.

Tuo oli viimeinen saarna, jonka hän julisti Pyhää Henkeä vastaan. Seuraavana aamuna hän oli täysin halvaantunut.

Toinen tapaus: Eräs saarnaaja vuokrasi suuren auditorion ilmoittaen aikomuksenaan puhua Azusan opetusta eli Pyhää Henkeä ja kielten lahjoja vastaan. Kun hän avasi suunsa puhuakseen hänen kielensä oli pysyvästi halvaantunut.

Seuraava tapaus sattui Chicagossa: Eräs vnhempi nainen täyttyi Pyhällä Hengellä ja puhui kielillä.

Innokkana kokemuksestaan hän meni pastorinsa luo kertoen tapahtumasta ja sanoi että ”aion rukoilla puolestasi ja tehdä kaiken minkä voin auttaakseni sinua ja Jumalan työtä kirkossasi”. Pastori suuttui silmittömästi: ”Nainen sinä olet täynnä paholaista; hän huusi. ”Sinä et ole saanut Pyhää Henkeä: Sinä olet demonien riivaama”. Pastori ryntäsi puhujapönttöön hän sivuutti aiheen josta oli aikonut puhua ja sen sijaan hän käsitteli Pyhää Henkeä ja tuomitsi puhumisen kielillä sanoen sen olevan paholaisesta ja helvetin syvyyksistä. Seurakunta hämmentyi kun hän sanoi” Ne jotka puhuvat kielillä, ovat paholaisen riivaamia” Pastori ei sinä päivänä kätellyt ketään, niin kuin oli tapana vaan hän ryntäsi ulos nopeasti.

Kukaan ei nähnyt häntä muutamaaan päivään. Hänen muu perheensä oli lomamatkalla. Jonkin ajan kuluttua diakonit menivät kolkuttamaan hänen ovelleen. Diakonit löysivät pastori kylpyhuoneesta. Hän oli asettanut perhekuvansa ammeen reunaa vasten ja oli tehnyt itsemurhan hirvittävällä tavalla.

Azusan perintö

Vuonna 1906 Azusan herätyksen alkaessa Los Anglesesissa oli 200 kirkkoa. Vaikka noista 110 ilmoitti olevansa täyden evankelimin kirkkoja , on ilmeistä, että Herra ei löytänyt yhtäkään kirkkoa, jossa Hän olisi voinut vuodattaa Pyhän Hengen läsnäolon tahtomallaan tavalla.

He eivät tunnistaneet sitä herätykseksi jota olivat etsineet ja rukoilleet vuosien ajan.

Yksilöt kuitenkin eri kirkoista löysivät Azusan ja uudistuivat ja hyvin monet täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Monet kirkot päätyvät vastustamaan herätystä vain pysyäkseen itse hengissä. Useat seurakunnista katosivat kokonaan.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana saavutettiin 50 kansakuntaa ilman mitään kirkollisia taustarakenteita.

Jeesus Kristus on sama tänään aina ja iankaikkisesti. Hän on edelleen Pyhällä Hengellä kastaja.

Hän ei muutu eikä katso henkilöön. Me ihmiset muutumme. Jos etsimme jatkuvuutta Azusan herätykselle, niin mikä oli se kasvualusta se maaperä jossa Jumala ilmestyi?

Jumala antoi seuraavan lupauksen Salomonille:

(2 Aik. 7:13-14)

Jos ..minun kansani , jota kutsutaanminun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee, ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta, ja annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi.

Nöyrtyminen, rukous, kuuliaisuus puhtaus odotus on myös meidän toivomme? Jumalan täytyi aloittaa köyhässä ympäristössä jossa kaikki ovat tasavertaisia. Köyhät rikkaat, oppineet, oppimattomat, tummat vaaleat - kaikki olivat tasaveroisia Jumalan silmissä. Ruoka asetettiin lampaita varten ei kirahveja varten.

Niin kauan kun Pyhän Hengen annettiin johtaa kokouksia Pyhä Henki johti, mutta niin pian kun alettiin itse johtamaan ja kontrolloimaan niistä tuli ihmisten johtamia kokoontumisia.

Mitä minä yritän sanoa?

Se on, että me alamme rukoilla rukouskokouksissa ja omassa rukouselämässä Jumalan uudistavaa ilmestymistä keskellämme. Pyhä Henki tulkoon niin, että kaikki tiedostavat Jumalan Pyhän läsnäolon.

Emme voi teeskennellä, että olemme Pyhän Hengen johdossa jos emme ole. Se on kuin vanha satu keisarista ilman vaatteita.

Seurakunnat jotka olivat mukana uudistus liikkeessä 1990-luvulla ovat lähes kaikki menettäneet saamansa siunauksen. Miksi näin tapahtui? Sen tähden kun olemme alkaneet erottelemaan jyviä akanoista, jolloin olemme nyhtäneet pellosta myös sitä mikä on tullut Jumalalta.

Tarkoitus ei ole että alamme teeskenellä voimavaikutuksia; vapautumista, parantumista, todellista yhteyttä kielillä puhumista jne. Rukoillaan että lihamme olisi ristiin naulittu Kristuksen kanssa kokouksissamme ja kotielämässä, niin että Jumalan Pyhä Henki ottaisi ylivallan seurakunnasta ja yksittäisistä uskovista tahtomallaan tavalla.

Aamen!