Username:

Password:

Fargot Password? / Help

SUKELLUS ISÄ MEIDÄN RUKOUKSEN SISÄLTÖÖN

- lataa tulostettava versio tästä -


1. RUKOUS TUO MAAN PÄÄLLE JUMALAN VALTAKUNNAN TODELLISUUDEN.
Jeesus haluaa meidän olevan käsin kosketeltavan tietoisia siitä mitä tapahtuu kun taivaan
todellisuus valtaa tilaa maanpäällisessä elämässä tässä ja nyt. Eli taivaan todellisuus on
käytettävissä ja ilmenee uskovien elämässä tänään. Ei sitten joskus.
Taivasten valtakunta on Jeesuksen kuningaskunta, joka ei vielä ole tullut näkyväksi mutta
jonka siunauksissa voimme elää nyt tässä ajassa koska olemme osa Kristuksen ruumista.
Me jotka olemme ottaneet Jeesuksen elämämme Herraksi olemme Jeesuksessa ja Hän
on meissä. Valtakuntansa todellisuus on annettu käyttöön uskoville. Jumala antoi
meille valtakunnan jossa meillä on rukouksessa lupa ammentaa elinvoimaa
elämäämme yliluonnollisen puolelta. Ei ole kyse pienestä tai vähäpätöisestä asiasta
Raamatussa, sillä sana valtakunta, tarkempana käännöksenä alkukielestä kuningaskunta,
esiintyy Uudessa testamentissa 145 kertaa.
Jeesus itse opetti ”Isä meidän rukouksen”. Jeesus antoi meille mallin kuinka
rukoillaan maan päälle ja todellisiksi ”taivaaseen varastoidut” rukousvastaukset.
Tämä on varmasti maailman käytetyin ja tunnetuin rukous. Se on ensisijaisesti
seurakunnan yhteinen rukous. Samalla se on meille uskoville annettu käyttökelpoinen
runko/malli jonka varaan voimme rakentaa oman ja perheemme rukouselämän. Kun
rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin, pyydämme Jumalan tahdon mukaisia asioita.
Rukouksessa tunnustamme ja uskomme, että Jumala tietää mikä on meille hyväksi ja mitä
todella tarvitsemme. ”Isä meidän”-rukous on ”voittoisan rukouselämän” AVAIN. Siihen
elämään jonka seurauksena Pyhä Henki voi toimia meissä, meidän kauttamme ja
suvereenisti, muuttaen asioita ja olosuhteita.
Rukous on tärkeä osa normaalia uskovan elämää jossa vaikuttava voima on Jumalan
Pyhä Henki meissä. Toimivan rukouselämän kautta meillä on pääsy koko ajan (jatkuvasti)
yliluonnolliseen. Rukousvastaukset ovat Jumalan lupaus meille. Aina kytkentä yliluonnolliseen
ei jostain syystä tunnu toimivan. Miksi ei? Yritän vastata. Rukous on kuin kännykkä,
reaaliajassa toimiva yhteydenpitoväline. Ilman rukousta yhteys ei toimi. Täytyy siis pitää
rukouselämän päivitykset kunnossa. Ja huoli siitä, että kännykässä on virtaa.
Jos tahdomme jotain Jumalalta, silloin on rukoiltava. Taivaassa ovat kaikki
rukousvastaukset. Rukouselämä on osa tavallista elämää. Rukouselämä on myös
kokoaikaista elämää joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jumalaa ei kiinnosta
pätkääkään väärällä asenteella toteutetut rituaalit. Jumalaa kiinnostaa vain se että sinä
olet tosissasi, rehellinen ja aito, myös rukouksen kanssa.


2. ISÄ MEIDÄN -RUKOUS
Tätä opiskelemme tänään. Sitä kutsutaan myös nimellä opetuslasten rukous.
”ISÄ MEIDÄN, JOKA OLET TAIVAISSA! PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI.
TULKOON SINUN VALTAKUNTASI. TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI MYÖS MAAN
PÄÄLLÄ NIIN KUIN TAIVAASSA. ANNA MEILLE TÄNÄ PÄIVÄNÄ MEIDÄN
JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME. JA ANNA MEILLE MEIDÄN VELKAMME ANTEEKSI, NIIN
KUIN MEKIN ANNAMME ANTEEKSI MEIDÄN VELALLISILLEMME. ÄLÄKÄ SAATA
MEITÄ KIUSAUKSEEN, VAAN PÄÄSTÄ MEIDÄT PAHASTA. SILLÄ SINUN ON
VALTAKUNTA JA VOIMA JA KUNNIA IANKAIKKISESTI . AAMEN.
Rukousvastauksissa Jumala vuodattaa meille taivaan todellisuutta elämäntilanteisiimme.
Jumala vastaa aina rukouksiin joissa on mukana kuuliaisuus. Sinä otat tosissasi Jumalan
todellisuuden ja Hän ottaa tosissaan sinun todellisuutesi.
Lähdetään tutkimaan rukouksen sisältöä:

2.1. ISÄ MEIDÄN JOKA OLET TAIVAISSA
Me rukoilemme Jumalan lapsen asemasta käsin Taivaallista Isää. Lapsen asema kuvaa
läheisyyttä Jumalan kanssa. Meillä on lupa kutsua häntä nimellä ”Abba, Isä”. Me jotka
uskomme Jeesukseen omana Herranamme saimme oikeuden (vallan, voiman) tulla
Jumalan lapsiksi. (Joh 1:12-13). Sinun identiteettisi suhteessa Jumalaan on Jumalan lapsi.
Room 8:14-17 Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole
saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden
Hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa,
että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä,
Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä Hänen
kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
Gal 4:6-7 …Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka
huutaa: ”Abba! Isä”. Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös
perillinen, Jumalan tahdosta.
Rukouksemme kohde on taivaissa. Apumme tulee yliluonnollisesti. Apumme tulee
taivaista. Kun pyyntömme on käsitelty siellä sanotaan jollekin palvelevalle enkelille. että
”hoida tuo ongelma pois”.
Matteus 7:11 …kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka
sitä häneltä anovat.
PS 115:3 ”Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä Hän tahtoo, sen Hän tekee.”

2.2. PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI
”Sema Israel! Adonai eloheinu Adonai ehed!” - ”Kuule Israel! Herra on meidän
Jumalamme, Herra on yksi!” (5 Moos 6:4)
2 Mooses 20:2-3 ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta,
orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani.”
Meille uskoville on annettu nimi Herra Sebaot ja me saamme toimia Hänen nimensä
voimassa.
Rukoilemme Isää Jumalaa, lähestymme Häntä Pojan eli Jeesuksen kautta Pyhässä
Hengessä Jumalan lapsina. Jumalan pyhittäminen merkitsee Jumalalle annettavan
kunnian erottamista kaikesta muusta. Jumala haluaa jakamattoman
kunnioituksemme, läsnäolomme ja palvontamme. Tämän me osoitamme kiittämällä,
ylistämällä ja palvomalla Jumalan nimeä (Jumalaa). Jumalan nimen pitäminen pyhänä on
sitä, että kunnioitamme kaikessa Jumala tahtoa ja sitä mitä Hän tekee lastensa
keskuudessa. Rukouksessa tunnustamme että Jumala on turvamme. Jumalan nimi, Herra
Sebaot, ilmaisee kuka Jumalamme on. Uskomme persoonalliseen Jumalaan, joka
ilmoittaa itsensä ja jonka voimme kohdata uskossa. Kohtaamme Jumalan joka tahtoo
osoittaa lapsilleen että Hän auttaa heitä kun he sitä pyytävät.
Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Pyhän Hengen läsnäolo on siellä missä on kiitos
ja ylistys. Taivas tulee ylistyksen ja kiitoksen tuomana maan päälle. Siksi on tärkeää ylistää
ja kiittää (= asenne). Odotamme, että Jumalan pyhyys vaikuttaa ja näkyy yhä enemmän
myös maan päällä. Taivaassa pyhyys on vallitseva olotila. Tällaisen pyhyyden tahdomme
ilmestyvän tänne.
Jes 6:3 ”Serafit huusivat toinen toiselleen:”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot; koko maa
on täynnä hänen kunniaansa”.

2.3. TULKOON SINUN VALTAKUNTASI. TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI MYÖS
MAAN PÄÄLLÄ NIIN KUIN TAIVAASSA.
Maanpäällisen elämän tehtäväkuvassa (Matteus 4:17) Jeesus toteaa: ”Kääntykää, sillä
taivasten valtakunta on tullut lähelle”. Toisessa kohdassa (Matteus 10:7-8) lähettäessään
12 apostolia julistamaan hän kehoitti heitä julistamaan ”Taivasten valtakunta on tullut
lähelle”. Siinä Jeesus laajensi käsitettä siitä mitä taivaan valtakunnan tuleminen lähelle
tarkoitti sanoessaan; ”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia,
ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”
Opetuslasten rukouksessa pyydämme taivasten valtakuntaa maan päälle siihen
tilanteeseen missä olemme. Annamme Jumalalle luvan hallita kaikkia tarpeitamme
Jumalan tahdon mukaan. Ei siis meidän tahtomme mukaan vaan Hänen. Me
annamme Jumalan vuodattaa taivaan todellisuuden meidän elämäntilanteeseemme ja
hyväksymme mukisematta sen mitä Hän tahtoo tehdä saadakseen näkymään meissä
hedelmää (Pyhitys).
Rukouksen ydin on se, että jos asia on olemassa taivaassa, se voidaan vapauttaa täällä
maan päällä. Rukouksen kautta Raamatussa ilmoitettu taivaan todellisuus
vapautetaan siihen tilanteeseen jossa rukousvastaus tarvitaan. Rukoilemme
Raamatussa ilmaistun Jumalan tahdon mukaan ja silloin usko kohdistuu Jumalan tahtoon
ja tarttuu Jumalan tahtoon, Sanan lupaukseen kiinni. Usko Sanan totuuteen ja
lupaukseen ei päästä irti jolloin rukous aikaansaa tilanteen jossa maanpäälliset
olosuhteet muovautuvat taivasten valtakunnan mallin mukaiseksi. Esim. Jos me
rukoilemme kotiemme ja asuinpaikkamme puolesta uskossa Jumalan tahtoa, niin seuraus
on se että vallitseva tilanne muuttuu Jumalan tahtoa kohti. Ts. kun rukoilemme Taivasten
valtakuntaa tulemaan, pyydämme Häntä antamaan Hänen maailmansa toteutuvina
Jumalan Sanan lupauksina meidän maailmaamme, kunnes tämä Lahti alkaa näyttää
samalta kuin Hänen maailmansa. Siinä tavoitetta seurakunnalle.
Vastauksena meidän avunpyyntöihin Jumala tuo oman maailmansa (kaikessa
pelataan Jeesuksen säännöillä) meidän maailmamme keskuuteen - Siellä missä
Jeesus hallitsee on VAPAUS. Siellä missä tämä vapaus on siellä Taivasten valtakunta on
oikeasti läsnä ja silloin asioita oikeasti tapahtuu. Siellä missä Herran Henki on siellä on
vapaus.
Ei itsekkäästi jotain vain minulle, vaan hedelmää, joka rakentaa yhteyttä toinen
toisiimme ja tuo Jumalan tahdon mukaista elämää sinne missä vaikutamme.
Muistetaan, että Jumalan tahto on että jokainen ihminen pelastuu - Jumalan tahto
valmistaa meitä kollektiivisesti lähetyskäskyn täyttämiseen. Hän auttaa meitä jokaista
meidän omissa yksilöllisissä tarpeissamme että me voimme täyttää meille asetetun
tehtävän Jumalan lapsina täällä maan päällä - eli rakentamaan Kristuksen ruumista; niin
että se on tahraton ja rypytön siinä vaiheessa kun Morsiusseurakunnan tulee olla
kunnossa.

2.4 ANNA MEILLE TÄNÄ PÄIVÄNÄ MEIDÄN JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME
Taivaassa on kaikkea. Tämä rukous muistuttaa meitä pyytämään että meillä olisi kaikkea
riittävästi niin kuin taivaassa. Kaikkea riittävästi Jumalan meille antamien tarpeiden
tyydyttämiseen niin leivässä kuin kaikessa mitä tarvitaan. Leipä (hebr. Lehem) on laaja
käsite joka kuvaa toimeentuloa yleensä. Se tarkoittaa sekä ruumiillisia että hengellisiä
tarpeitamme. Jeesus on elämän leipä (Joh 6:35). Jeesuksen ristillä täytetyn työn tähden
kaikki uskovat ovat Jumalan lapsia ja parantuminen kuten kaikki elämään ja elatukseen
liittyvät siunaukset ovat Jumalan lasten leipää. Eikä tämä riitä. Jumala haluaa että meillä
on kaikkea tarpeeksi tehdäksemme kaikkinaista hyvää. Siis tässä ajassa, nyt. Alkukielessä
sana päivittäinen/jokapäiväinen tarkoittaa sanatarkasti ”olevalle päivälle”.
Fil 4:19 Minun Jumalani on rikkautensa mukaan täyttävä kaikki teidän tarpeenne
kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.

2.5 JA ANNA MEILLE MEIDÄN VELKAMME ANTEEKSI, NIIN KUIN MEKIN ANNAMME
ANTEEKSI MEIDÄN VELALLISILLEMME.
Pahinta on, että ihmiset voivat katkeroitua loppuelämäkseen jostakin asiasta, jota ei ikinä
haluta antaa anteeksi. Asiaa käydään läpi vuosia, ainakin omissa ajatuksissa, ja katkeruus
saa vallan. Katkeruus ryöstää elämänilon katkeroituneelta ja se voi ryöstää sen myös
katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden toiselta osapuolelta (mörököllikäytös). Mutta se
on aina vanki joka ei anna anteeksi. Ja siitä tulee vapaa joka antaa anteeksi vaikka toinen
ei siihen sitoudukaan. Anteeksiantamattomuudesta hyötyy vain sielunvihollinen.
Anteeksiantamattomuus on elävän rukouselämän ja Jumalasuhteen este.
Anteeksiantaminen on Jumalan käsky. Sana velka tulee Raamattuun alunperin aramean
kielestä (myös kr.) jossa se tarkoittaa syntivelkaa. Anteeksianto tarkoittaa alkukielessä
(kr.) ”päästää menemään, vapauttaa, lähettää pois”. Velvollisuutemme on antaa anteeksi
koska Jumala on antanut meille anteeksi vielä paljon enemmän. Ihan sama mitä tuo toinen
on sinulle tehnyt. Vaikeata se kyllä on, mutta kaikki hyvät lääkkeet maistuvat kitkeriltä.
Päivittäinen vaellus ilman loukkaantumisia ja mielensä pahoittamisia ei ole
itsestäänselvyys uskoville. Tapahtuu asioita jotka on käsiteltävä pitääksemme
Jumalasuhteen kunnossa. Se vaatii valvomista siinä ettemme ota kantaaksemme
anteeksiantamattomuuden taakkoja. Tämä rukous muistuttaa meitä pitämään tilivälit
lyhyenä ja ymmärtämään Jumalan sanan opetukset ihmissuhdemallina.
Anteeksiantaminen on Jumalan käsky. Markus 11:25: ”…antakaa anteeksi, jos teillä on
jotakin Jotakuta vastaan, niin että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille
anteeksi teidän rikkomuksenne”.
Kun taivasten valtakunnan todellisuus kohtaa synnin niin vastaus ongelmaan on
anteeksiantamus. Seuraus on että synnin orjana ollut ihmisluonto joka on osannut tehdä
vain syntiä muuttuu. Synnin orjuus on Jeesuksessa otettu pois. Antamalla anteeksi, emme
pysty muuttamaan menneisyyttä mitenkään, mutta tulevaisuus muuttuu ihan toisenlaiseksi.

2.6 ÄLÄKÄ SAATA MEITÄ KIUSAUKSEEN, VAAN PÄÄSTÄ MEIDÄT PAHASTA
”Äläkä saata meitä kiusaukseen” kohdan alkutekstin sana on ”peirasmos” joka tarkoittaa
kiusata, testata, koetella, kokeilla. Miten minä ymmärrän sen. Elämässä tulee
koettelemuksia ja uskomme testaamisen hetkiä. Kaikkien tällaisten kiusojen tarkoitus
on tehdä meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia kohtaamalla nämä asiat yhdessä
Jumalan kanssa. Sen tähden me pyydämme Jumalalta, että Jumala voimallaan estää
meitä nääntymästä taakkojemme alla epäuskoon, sortumasta syntiin, lankeamasta
ansoihin, antautumasta heikkona hetkenä lihallemme aiemmin ylivoimaisiin houkutuksiin.
Pyydämme, että Jumala saattaa meidät ikään kuin ohi vaaran paikoista. Yksin ilman
Jumalan läsnäolon apua on niin helppo retkahtaa.
Jumala ei kiusaa meitä. Hän kyllä koettelee ja testaa meitä nähdäkseen että tarraudummeko
rukouksin Häneen kun olemme tilanteessa. Kiusaukset ja koettelemukset testaavat
kuuliaisuuttamme ja sitä mitä sydämessämme on, mutta kivoja hetkiä ne eivät ole.
On muistettava, että se mikä meitä kiusaa meidän oma himomme tai
sielunvihollinen. Kiusaus tulee aina muualta, ei Jumalalta. ”Kiusaus on katettu
lautanen, mutta synti siitä tulee vasta kun syöt siitä”. Jumala voi varjella meitä
syömästä tätä kattausta.
I Johannes 2:16
I Kor 10:13
”Päästä meidät pahasta” kohdan alkutekstin sana ”rhyomai” on synonyymi sanalle
pelastaa. Sen voikääntää yhtä hyvin; ”Pelasta meidät pahasta” tai vielä tarkemmin ”päästä
meidät paholaisen otteesta”. Pyydämme Jumalaa voimallaan pelastamaan meidät
sielunvihollisen hyökkäyksiltä, tai jos olemme kiinni joissakin linnustajan pauloissa (tai
verkoissa; addikteissa, ahdistuksissa missä tahansa)), niin me pyydämme, että Jumala
päästää meidät niistä irti. Irti elämäämme kohdistuvista paholaisen tai minkä tahansa
pahan, vaikkapa oman lihamme himojen, yrityksistä vaikeuttaa elämäämme.
Onnistumme kun Pyhä Henki saa olla määräävässä asemassa elämässä. Jumala antaa
meille voiman kuolettaa hengellä lihan teot. Tämä kohta rukouksessa muistuttaa, että
emme selviä ilman armoa ja olemme täysin riippuvaisia Jumalasta - kaikessa.
Antautuminen Jumalan tahtoon pakottaa vastukset pakenemaan. Uskovan tavoite on olla
vapaa (immuuni) paholaisen vaikutukselle ja sen tuomille väärille mieltymyksille
elämässään. Itse emme siihen pysty, mutta sen takia Isä meidän rukouksessa pyydetään
apua juuri siihen.

2.7 SILLÄ SINUN ON VALTAKUNTA, VOIMA JA KUNNIA IANKAIKKISESTI
Taivasten valtakunta on Jumalan omaisuutta ja siksi vain Jumala voi antaa sen meille.
Olemme Jeesuksessa ja tämä valtakunta on perintömme.
Kun julistamme Taivasten valtakunnan todellisuutta siirrymme kiitokseen ja ylistykseen.
Tämä kohta rukouksessa julistaa että kaikki valta ja kunnia kuuluvat Hänelle valtakunnan
kuninkaana.
Isä meidän rukous ei keskity meidän ongelmiimme vaan Jumalaan joka lupaa Sanassaan
ratkaista meidän ongelmamme. Rukouksen ydinopetus on se, että keskittyisimme
Jumalan hyvyyteen, armoon, rakkauteen ja totuuteen, koska silloin pääsemme eteenpäin
uskossa. Jos keskitymme ja pyörimme vain ongelmiemme keskellä saavat huolet ja
murheet ylivallan ja se ei ole tarkoitus että piehtaroimme siellä. Annetaan Jumalan pitää
huoli siitä etteivät elämämme ongelmat järkytä tai kaada maailmaamme. Selviämme
taisteluista voittajina kun luotamme siihen, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu.

2.8 AMEN
Amen tarkoittaa hebrean kielestä käännettynä: ”Näin olkoon”.


3. LOPPUYHTEENVETO
Tämä on malli seurakunnan rukouksesta. Opetuslasten rukouksesta. Jeesuksen
opettamasta rukouksesta. Malli sellaisesta rukouksesta jonka Jumala haluaa kuulla.
Esikuvamme on Jeesus Kristus. Hänen pelastuksensa vuoksi olemme Jumalan
lapsia ja tämä ”Isä meidän” on meidän rukouksemme. Me kuulumme Hänen
valtakuntaansa ja Jeesus on takuumiehenä siitä että TAIVAAN TODELLISUUS
VOIDAAN IHAN OIKEASTI TUODA MAAN PÄÄLLE JA MUUTTAA ASIAT JA
OLOSUHTEET VASTAAMAAN JUMALAN TAHTOA. Tarkoitus on että Jeesuksen
herruus hallitsee kaikkia meidän ja seurakunnan sekä koko Kristuksen morsiamen
elämän alueita pikku yksityiskohtia myöten.
Miksi Isä meidän rukous on niin erityinen? Sinä ja minä olemme Jumalan edustajia maan
päällä, Hänen lähettiläitään. Jumala on valinnut toimia meidän kauttamme. Hän on
valtuuttanut meidät toimimaan puolestaan maan päällä. Rukous on väline jolla vallataan
maata pimeydeltä. Ne jotka eivät rukoile antavat pimeydelle luvan hallita edelleen.
Jumala puuttuu asioihin kun ihmiset rukoilevat.
Fil 3:20-21 …meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa
Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme
kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan
kaiken valtaansa.
Heb 3:14 Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan tulevaa me etsimme.