Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Miksi kirkkokunta?

Olemme yhdistyspohjaisten seurakuntien kanssa kevään ja kesän aikana työstäneet uuden
yhdyskuntajärjestyksen eli kirkkokunnan sääntöjä. Valmisteluryhmänä hyväksyimme ne elokuussa
ja perustimme uuden kirkkokunnan, johon liittyi reilut kaksikymmentä jäsentä eri seurakunnista,
Kääntöpiiristä kaksi. Kirkkokunnan nimeksi tuli Kingdom Church. Perustamisasiakirjat ovat tällä
hetkellä viranomaisten käsittelyssä. Oletamme, että päätöksen saamme vielä kuluvan vuoden
aikana.


Olemme Kääntöpiiri seurakunnassa pohtineet mahdollista liittymistä uuteen kirkkokuntaan.
Mitä hyötyä tai haittaa liittymisestä olisi?


Yksi tärkeä syy mahdolliselle liittymiselle olisi se, ettemme tarvitsisi rahankeräyslupaa.
Rahankeräysluvat siirtyivät lääninhallitukselta poliisiviranomaisille. Poliisiviranomaiset tulkitsevat
rahankeräyslakia siten, että yhdistyspohjaiset seurakunnat tarvitsevat rahankeräysluvan, jos rahaa
kerätään julkisissa tilaisuuksissa. Kirkkokunnan jäsenseurakunnilta ei sitä vaadita
uskonnonvapauslain perusteella. Rahankeräyslupa loppuselvityksineen on työläs prosessi. On
oletettavaa, että seurakunnan toimintaa ei luokitella yleishyödylliseksi yhdistykseksi, joka on
yleensä perusteena luvan saamiseksi.


Kirkkokunnan muista eduista mainittakoon mm. vihkimisoikeus. Kirkkokuntana voimme
vaikuttaa voimakkaammin yhteiskunnallisiin asioihin. Toisaalta se myös suojelee meitä sellaisilta
yhteiskunnan laeilta, jotka sotivat etiikkaamme vastaan. Ennen kaikkea saamme kokea yhteyttä
seurakuntien välillä rohkaistuen ja rohkaisten toinen toisiamme. Liittyminen ei edellytä nimen
vaihtoa, olisimme edelleenkin Kääntöpiiri seurakunta. Paikalliset jäsenseurakunnat jatkavat
edelleen itsenäisinä seurakuntina. Myös omaisuus ja talous ovat jokaisen paikallisseurakunnan
hallussa ja määräysvallassa.


Mitä haittoja? En löydä muuta kuin muutosvaiheessa vähän hallinnollisia lisätöitä.
Rukoillaan Jumalan johdatusta ja viisautta että toimisimme hänen tahtonsa mukaan.


Seurakunnan pastori: Martti Ihalainen